10 år uten skader og fravær

Helgeland Kraft Vannkraft har ikke hatt noen skader som har ført til fravær siden 2008. – Jeg føler jeg har en trygg arbeidsplass, sier verneombud Øystein Pettersen.

Foto: Konserndirektør Torkil Nersund og verneombud Øystein Pettersen

 

I Helgeland Kraft-konsernet er forebyggende helse, miljø og sikkerhet høyt prioritert. Alle ansatte skal ha en skadefri arbeidsdag og komme trygt hjem etter endt dag. Pettersen mener at arbeidet de som ansatte gjør ved å kartlegge farer og analysere dem i jobbene som skal gjøres, gjør at de er godt forberedt og unngår skader.

  • Helse, miljø og sikkerhet er en innøvd del av hverdagen for oss ansatte. Vi tar også måten vi jobber på med heim og bruker det der, blant annet det å kartlegge risiko i en jobb på forhånd, sier Pettersen.
    Med et godt og utviklende arbeidsmiljø, mener han at det er mulig å fortsatt ha en nullstatistikk på skader med fravær.

I følge konserndirektør i Helgeland Kraft Vannkraft, Torkil Nersund er det dedikerte og engasjerte ansatte som har gjort det mulig å ha 10 år uten skade med fravær.

  • Det er viktig for oss at vi til enhver tid har god oversikt over risikobildet knyttet til våre arbeidsoperasjoner. Kunnskap om potensielle farer er nødvendig om man skal være i stand til å forbygge hendelser. Det har våre ansatte, mener han.

Han mener det handler om å stoppe opp å tenke over potensielle faremomenter i forkant av at arbeid startes opp.

  •  Samtidig er det viktig at vi lærer av hverandre. Omtanke for hverandre er også noe som skal kjennetegne vår sikkerhetskultur. Det å si fra når noe ikke gjøres riktig, eller kan gjøres på en bedre måte, kan være vanskelig, men er av avgjørende betydning for å lykkes med sikkerhetsarbeid, sier han.

Fakta
Helgeland Kraft Vannkraft er en del av konsernet Helgeland Kraft som består av Helgeland Kraft Nett og Helgeland Kraft Strøm.

Helgeland Kraft Vannkraft drifter 17 kraftverk på Helgeland og har 37 ansatte.

For mer info:
Verneombud Helgeland Kraft Vannkraft
Øystein Pettersen
Telefon: 992 09266

Konserndirektør Helgeland Kraft Vannkraft
Torkil Nersund
Telefon: 902 16538