Energioperatør-lærling

Energioperatør er yrket for deg som er nysgjerrig, motivert og praktisk anlagt. 

Hva er forskjellen mellom en montør og en operatør?

Hovedforskjellen på en energioperatør og en energimontør er at operatørene holder mer på med kraftstasjoner og mekanikk, men montørene jobber mer på strømlinjer. 

Hva kreves av utdanning?

 • Energioperatørfag to år på skole og 2,5 år i bedrift
  • 1. år Elektro og datateknologi
  • 2. år Elenergi og ekom
  • 2,5 år Lærling i bedrift

 Personlige egenskaper?

Du må være nøyaktig, praktisk anlagt og ansvarsbevisst. Du må arbeide under de gjeldende lover og forskrifter hele tiden og holde deg oppdatert for å ta hensyn til sikkerheten under arbeidet. Du må være i stand til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre, og være flink til å se tekniske og praktiske løsninger. 

Vanlige arbeidsoppgaver:

 • Overvåke energiproduksjon og energiforsyning
 • Drifte energiproduksjon og energiforsyning
 • Vedlikeholde energiproduksjon og energiforsyning
 • Styre sentrale deler av strømnettet
 • Feilsøke på en rekke innstallasjoner, som vannveier, turbiner, generatorer, transformatorer og apparatanlegg. 

Ta kontakt med Opplæringskontoret Midt Helgeland på telefon 751 76 024 dersom du har spørsmål om hvilke lærlingeplasser vi tilbyr i Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen og Mo i Rana.