Vi gjør det vi kan for å minske og hindre smitte av koronaviruset

Våre lokaler rundt om på Helgeland vil bli stengt for fysiske besøk. Vi oppfordrer også våre kunder om å unngå fysisk kontakt med våre ansatte/montører i arbeidssammenheng.

Vi vil ha normale åpningstider for kundekontakt, men der all kontakt nå blir via telefon, epost og våre hjemmesider.

Fastbeløpet på nettleien halveres de neste 3 månedene

Helgeland Kraft Nett ønsker gi et positivt bidrag i den vanskelige tiden som både private og bedrifter nå opplever under korona pandemien. Derfor blir fastbeløpet til alle kundegrupper på Helgeland halvert for de neste 3 månedene.

Pandemien har ført til at mye av næringslivet har stoppet opp og mange ansatte har havnet ut i permitteringer over natten.

-Dette er en uvirkelig situasjon for alle, og som også har påvirket vår bedrift. Vi ønsker derfor å bidra for å hjelpe både bedrifter og private. For en bedrift med stort strømuttak vil vår reduksjon totalt utgjøre nesten 3.000,- kroner i sparte kostnader for de tre månedene, sier daglig leder Nett Steinar Benum.

En privatkunde vil få en reduksjonen på cirka 150,- kroner pr måned. Totalt vil dette koste rundt 25 millioner kroner å utføre for Helgeland Kraft Nett.

-Dette positive tiltaket er mulig å gjøre fordi vi har handlingsrom i våre budsjetter, og vi vet at mange har behov for kostnadsreduksjoner. Vi håper vårt tiltak er et av mange som er til hjelp for våre kunder. Kan være greit å presisere at dette ikke er en dårlig aprilspøk, sier Benum.  

Spot prisen for strøm er også historisk lav for tiden og gir ytterligere hjelp til kostnadskutt for kunder som ikke har tegnet fastpris med sin kraftleverandør.