Ny vakker vannkraft står for tur

Helgeland Kraft jobber for tiden med de resterende to vannkraftverkene i Tosbotn.  


På Tverråa kraftverk er det planlagt vakre fasader i glass og kebony og er Tosenprosjektets minste vannkraftverk med en forventet produksjon på 16 GWh. Dette tilsvarer cirka 800 husstander. 

– Her er kraftstasjonen nesten ferdig og nå pågår arbeider med dammen hvor vi samler vannet som senere skal føres via et rør, ned til kraftstasjonen når vi skal produsere strøm. Når dammen ferdig kan vi fortsette med resten av arbeidet, forteller prosjektleder i Helgeland Kraft, Ole-Johan Bogfjellmo. 

Tverråa kraftverk ferdigstilles 15.03.2018, og vil stå klart for vannfylling og produksjon i april 2018. 

På Storelva kraftverk jobber de nå med montering av utstyr inne i kraftverket.  

– Utvendig monterer vi vannrør og bygger dam i Kromåa. Deretter går det slag i slag med dam og konstruksjon av rørinntaket i Storelva og sluttføring av montering av vannrør, kraftstasjon og betongproppen som brukes for avstenging mot vannførende tunnel, sier Bogfjellmo. 

Anlegget skal stå klart til produksjon oktober 2018.

Kraftverket får en platekledd fasade og vil produsere 22 GWh per år. 

 Tosdalen kraftverk, Leirå kraftverk og Bjørnstokk er allerede ferdigstilt og i produksjon.

– Der jobber vi nå med ferdigstilling av uteområdene ved stasjonene og tilkomstveiene slik at det blir fint og flott, sier Bogfjellmo og legger til. 

– Underveis i prosjektet har vi byttet hovedentreprenør på bygg, derfor er fremdriften noe justert ut i fra den opprinnelige planen. Alt skal være ferdig til 15.10.2018.