Forsinket faktura

Enkelte av våre kunder har dessverre ikke mottatt faktura for april. Vi jobber med å få sendt ut disse fortløpende - beklager forsinkelsen! 😊 

Takk for Deres verdifulle tilbakemeldinger!

I slutten av januar kjørte Helgeland Kraft Strøm en kundeundersøkelse til et tilfeldig utvalg av våre kunder. Vi ønsker gjerne å si litt om tilbakemeldingene vi fikk og resultatet av undersøkelsen.

Aller først vil vi rette en stor takk til alle de som tok seg tid til å delta. Deres tilbakemeldinger er uvurderlige for oss, og vi setter stor pris på den tiden dere har tatt for å gi oss innsikt i deres opplevelse med oss.

Vi er glade for å meddele at resultatet av undersøkelsen er svært oppløftende. Det gleder oss å se at flertallet av våre kunder er over gjennomsnittet fornøyd med våre tjenester, og at vi skiller oss positivt ut sammenlignet med andre aktører i bransjen. Dette er et testament til vårt kontinuerlige fokus på å levere kvalitet og overgå kundenes forventninger.

Samtidig er vi også ydmyke nok til å innse at det alltid er rom for forbedring. Vi har identifisert noen områder der vi kan styrke oss ytterligere for å møte deres behov enda bedre. Det er nettopp derfor vi verdsetter deres tilbakemeldinger så høyt – det gir oss retning og motivasjon til å fortsette å jobbe hardt for å forbedre oss.

Det som gikk bra:

  • Kundetilfredshet - Vi er glade for å se at flertallet er fornøyd med våre produkter/tjenester og den generelle opplevelsen av oss.
  • Kundeservice - Vårt dedikerte kundeserviceteam har blitt rost for sin tilgjengelighet, kunnskap og hjelpsomhet. Vi setter stor pris på de positive tilbakemeldingene vi har mottatt på dette området.

Områder for forbedring:

  • Produktutvalg: Noen av dere har gitt tilbakemeldinger om ønsker om et bredere utvalg av produkter og tjenester. Vi tar dette til etterretning og vil se på muligheter for å utvide vårt sortiment.
  • Appen: Selv om de aller fleste er veldig fornøyde med appen vår har vi mottatt flere tips om forbedringspunkter, her lover vi å gjøre det vi kan for å levere på disse ønskene?

Vi ønsker å forsikre dere om at vi tar deres tilbakemeldinger på alvor, og at vi allerede har satt i gang tiltak for å adressere de identifiserte områdene for forbedring.

Til slutt vil vi takke dere igjen for deres støtte og tillit ved å være kunde hos oss. Vi ser frem til å fortsette å betjene dere på best mulig måte og håper på et fortsatt fruktbart samarbeid i fremtiden 😊