Forsinket faktura

Enkelte av våre kunder har dessverre ikke mottatt faktura for april. Vi jobber med å få sendt ut disse fortløpende - beklager forsinkelsen! 😊 

Vannkraft fra Helgeland

Et tilleggsprodukt for deg som ønsker å ha innflytelse på kraftprodusentene. Få opprinnelsesgaranti på strømmen du kjøper for 8,75 øre/kWh inkl. mva.*

* 7 øre/kWh eks. mva. for kunder i Nord-Norge.

Øvre Forsland under magisk nordlys

Vannkraft fra Helgeland er et tilleggsprodukt for deg som ønsker å ha innflytelse på kraftprodusentene. Med opprinnelsesgaranti er du med på å påvirke etterspørselen etter ren kraft og til syvende og sist påvirke strømprodusentene til å produsere mer strøm fra fornybare kilder. Jo mer strøm med opprinnelsesgaranti som kjøpes, jo mer ren kraft må produseres.

Det er ingen garanti for at strømmen du får i veggen hjemme er fra vannkraft, eller ren kraft for den saks skyld, det er nemlig ikke mulig å spore den fysiske strømmen tilbake til sine kilder. Men ved å inkludere Vannkraft fra Helgeland garanterer vi at det produseres like mye fornybar energi fra våre kraftverk som det du forbruker.

Om du er nysgjerrig kan du lese mer om Kraftverkene på Helgeland her.

NB! Dette er et tilleggsprodukt, ikke en strømavtale. 

Hva er et opprinnelsesgaranti på strøm?

Det er troverdig dokumentasjon for fornybar energi. Det vil si at det er et bevis på at det har blitt produsert en viss mengde strøm fra en spesifik energikilde i løpet av ett år. I praksis vil det si at kunder med opprinnelsesgaranti har kjøpt eller reservert fornybar strømproduksjon som tilsvarer det husholdningen eller bedriften's forbruk. 

Hvorfor kjøpe opprinnelsesgaranti på strøm?

Påvirkningskraft er det store stikkordet her. Opprinnelsesgarantier gir kunder innflytelse og påvirkningskraft på hvordan strøm som produseres. Ved kjøp av opprinnelsesgaranti garanterer vi at det produseres like mye fornybar strøm som det du forbruker. Etterspørselen etter fornybar strøm øker og det tvinger samtidig produsentene til å produsere mer strøm fra fornybare kilder som for eksempel hydrogen, biogass, fjernvarme eller sol-, vind- og vannkraft. Opprinnelsesgarantier er helt sentralt i mange kraftavtaler og brukes flittig i blant annet bærekraftsrapportering hos bedrifter, banker og andre organisasjoner. 

Hva har det å si for deg?

For deg som er opptatt av bærekraft og miljø har du med Vannkraft fra Helgeland mulighet til å ta et aktivt miljøvalg ved å bruke din evne til å påvirke etterspørselen etter energi produsert på fornybare ressurser.

Les våre avtalevilkår her.

Du har 14 dagers angrerett. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen. For å benytte angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen: for eksempel, i et brev sendt via telefax, brev eller epost. Les mer om angreretten og angrerettskjema her.

Bestill Vannkraft fra Helgeland