Helgeland Kraft Strøm er sertifisert for Trygg strømhandel

Helgeland Kraft Strøm er en av de første 24 strømleverandørene som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV). Målet er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

Her er de viktigste kravene i Trygg strømhandel

  • Det stilles strenge krav til salgsaktiviteter i alle salgskanaler. Eksempler på salgskanaler er telefonsalg, sosiale medier, dørsalg eller stands.
  • Strenge krav til tjenesteleverandører som har direkte kontakt med strømkunden (callsentre etc.)
  • Det stilles også krav til kompetanse hos ansatte, kontinuerlig forbedring og gode prosesser rundt klagebehandling m.m.
  • Strømproduktene skal være enkle å skille fra hverandre
  • Kundene skal kunne velge kanal for prisvarslinger. Eksempler på dette er sms eller e-post.
  • Kampanjetilbud skal merkes tydelig
  • Det skal ikke være skjulte priselementer og varigheten på strømproduktene skal være tydelig merket.
  • Reserverte kunder skal ikke kontaktes, og når en kunde har betalt sin siste faktura hos en strømleverandør så skal vedkommende ikke kontaktes på seks måneder.