Elbillading Boligselskap og Bedrifter

Vi tilbyr ladeløsninger for ditt boligselskap eller bedrift. Lag en fremtidigrettet ladeløsning som både tar hensyn til ladekapasiteten i borettslaget og gir rett fordeling av kostnadene til brukerne av Elbilladeren. Beboerne kan kjøpe Elbilladeren på nedbetaling over strømregningen

Zaptec Pro

Helgeland Kraft Strøm tilbyr ladestasjoner for boligselskap, både til innendørs garasje og utendørs parkeringsplasser. Det er både enkelt og smart å investere i felles infrastruktur for elbillading

Vårt ladesystem bruker all tilgjengelig kapasitet på strømnettet, og fordeler strømmen smart mellom ladestasjonene i borettslaget/sameiet. Med en ladefart på 22 kilowatt kan elbilen lades til en kjørelengde på opptil 110 kilometer i løpet av kun én time.

Zaptec Pro

Hvordan fungerer den?

Det er både enkelt og smart å investere i elbillading. ZAPTEC har utviklet en helt spesiell måte å balansere mellom enfase- og trefaselading. Dette gjør at ladesystemet kan utnytte den tilgjengelige strømmen mer effektivt enn andre ladestasjoner. Det gir deg opptil 66 prosent bedre utnyttelse av strømmen du har. Du sikrer også at borettslaget ikke får store effekter slik at kostnadene på nettleien øker.

Med en ladefart på 22 kilowatt kan elbilen lades til en kjørelengde på opptil 110 kilometer i løpet av kun én time

Hvordan fungerer den?

Enkelt å utvide med flere ladestasjoner

Med ZAPTEC-systemet er det enkelt å utvide til flere ladestasjoner. Du starter med å investere i en felles infrastruktur og kobler på ladestasjoner etter behov. ZAPTEC Pro har en hurtigkobling på bakplaten som gjør at det elektriske arbeidet kan utføres uavhengig av selve installasjonen. Det er derfor enkelt å koble på nye stasjoner.

Enkelt å utvide med flere ladestasjoner

Oversiktlig betaling og fakturering

Beborere/ brukere vil automatisk bli belastet for sin bruk av laderen etter hver lading.

Hver ZAPTEC Pro-ladestasjon måler strøm gjennom en innebygd energimåler. Som eier eller administrator av parkeringsplassen har du oversikt over forbruket til hver ladeplass eller bruker. Det gjør det enkelt å fordele de faktiske ladekostnadene på de forskjellige brukerne.

Pris og fakturering kan tilpasses etter kundens behov. For eksempel kan du fakturere brukerne en kombinasjon av pris per kilowattime og avdrag på den delte infrastrukturen.

Her kan du enkelt få status på alle ladestasjonene i systemet, lese av forbruket per bruker eller oppdatere ladestasjonen med den nyeste programvaren.

Dersom du ikke ønsker å administrere systemet selv, kan du bruke betalingstjenestene til en av våre partnere. Alt fra support til betaling blir tatt hånd om, slik at du kan bruke tiden din på andre ting.

Dersom borettslaget/sameiet selv eier og administrer ladetorget, avgjør man selv pris for lading, og det er f.eks. mulig å tilby separate priser for beboere og besøkende, eller å kombinere kWh-pris med minutt-pris for å sikre at biler blir flyttet etter opplading

Oversiktlig betaling og fakturering

Full oversikt over energiforbruket i ZAPTEC Portal

Hver gang bilen lades, registreres det i skytjenesten ZAPTEC Portal. Dermed er det enkelt å holde oversikt over hvor mye strøm du bruker, og hva det koster å lade elbilen.

Hvis du deler en ladestasjon med andre, kan hver enkelt likevel få oversikt over sitt forbruk og sin ladehistorikk. Det er mulig hvis de bruker en RFID-brikke eller laster ned ZAPTEC-appen. Alle må da ha sin egen RFID-brikke. I ZAPTEC Portal har du også mulighet til å gi andre brukere tilgang. Da må du registrere en brukerprofil for hver bruker, koble RFID-brikken til brukerprofilen din, og få tilgang av den aktuelle installasjonseieren i ZAPTEC Portal.

Det er alltid mulig å få ut rapporter fra den enkelte ladestasjonen. Hvis ikke ladestasjonen er delt, er det heller ikke behov for autentisering.

Full oversikt over energiforbruket i ZAPTEC Portal