Fastpris 1 år

Nord-Norge (NO4): 36,0 øre/kWh + 29,- kr/mnd. eks. mva.*

 • Bindingstid 1 år
 • 29,- kr i fast månedsavgift
 • eFaktura eller e-postfaktura gebyrfritt
 • Papirfaktura 10,- kr eks. mva.
 • Avtalen forutsetter godkjent kredittvurdering
 • Ved brutt fastprisavtale før sluttdato vil et bruddgebyr på minimum 500,- kr eks. mva. forekomme **

Ved utløp av avtaleperioden vil anlegget overføres til strømavtalen Variabel Kraft dersom det ikke tegnes ny avtale. Utløp og overføring av avtale varsles 30 dager før utløpsdato. 

Variabel Kraft:

 • Ingen bindingstid eller oppsigelsestid
 • Ingen månedsavgift
 • eFaktura eller e-postfaktura gebyrfritt
 • Papirfaktura 10,- kr eks. mva. 
 • Avtalen forutsetter godkjent kredittvurdering
 • Prisen kan endres med 30 dagers varsel
 • Dagens pris er 48,60 øre/kWh eks. mva. 

Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

* Dette produktet tilbys kun til våre husholdningskunder i prisområde NO4. (Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.)

** Bruddgebyr beregnes ut fra det direkte økonomiske tapet ved at leveransen ikke fullføres, samt et administrasjonsgebyr på 500,- kr eks. mva. 

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Denne fastprisavtalen tilbys kun til husholdningskunder i Nord-Norge (NO4).

  Med fastprisavtale har du en fast pris pr. kWh gjennom hele avtaleperioden.

  Denne avtalen passer for deg som:

  • Ønsker forutsigbar pris

  Bruddgebyr

  Fastprisavtaler er bindende i avtaleperioden og følger kunden ved flytting. Dersom avtalen om Fastpris sies opp før utløpet av perioden, må kunden dekke Helgeland Krafts direkte økonomiske tap ved at leveransen ikke fullføres. Det direkte økonomiske tapet beregnes etter alminnelige erstatningsrettslige prinsipper og er minimum på kr 500,- eks. mva. til administrasjon.

  Fastavtaler opphører uten oppsigelse ved utløp av avtaleperioden. Dersom det ikke tegnes ny avtale, vil anlegget overføres til strømavtalen Variabel Kraft, i henhold til våre avtalevilkår. Utløp og overføring av avtale varsles 30 dager før utløpsdato, der det oppfordres til å tegne ny avtale dersom det ikke er ønskelig med overføring til Variabel Kraft. Dagens pris på Variabel Kraft for NO4 er 48,60 øre/kWh eks. mva. 

  Les våre vilkår her.

  Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

  Fakturagebyr

  Vi fakturerer fortrinnsvis elektronisk. Dersom du ønsker papirfaktura tilkommer en kostnad på 10,- eks. mva.

  Kredittvurdering

  Helgeland Kraft Strøm foretar en kredittvurdering ved bestilling, og kan med bakgrunn i denne kansellere din bestilling.

  Informasjon om angrerett

  Du har 14 dagers angrerett. Angrefristen utløper 14 dager etter inngåelse av avtalen. For å benytte angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen: for eksempel, i et brev sendt via telefax, brev eller epost. Les mer om angreretten og angrerettskjema her.

  App og Min Side

  Via vår App og Min Side har du full oversikt over dagens priser og forbruk.

  Last ned vår app!

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer
This is a short intro.
Les mer