Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Regjeringen har utarbeidet en kompensasjonsordning for høye strømpriser som innebærer at private husholdninger kan få dekket deler av sine strømutgifter innenfor noen gitte rammer. De som kommer inn under ordningen trenger ikke foreta seg noe for å utbetalt kompensasjonen - den blir effektuert gjennom nettleien. 

Ordningen gjelder for strøm brukt fra og med desember 202 til og med mars 2023, og er basert på at kunden får tilbakebetalt 90%* av det som overstiger spotpris over 70 øre pr kWt eks mva.

*55% for desember 2021,
*80% fom. januar 2022 tom. august 2022.

Støtten gjelder kun private husholdninger, og er begrenset til forbruk opp mot 5.000 kWt pr måned. Ordningen gjelder alle type strømavtaler så lenge spotprisen i ditt prisområde er over 70 øre per kWt.

Hvordan mye kan jeg forvente å få kompensert?

Gjennomsnittlig spotpris for hver måned brukes som utgangspunkt. Denne prisen settes den 1. i etterfølgende måned. Det betyr at gjennomsnittlig spotpris for januar 2022 beregnes 1. februar 2022, og hvis denne kommer over 70 øre pr kWt vil ordningen kompensere kunder for 90% av det overstigende beløpet.

I Norge har vi fem prisområder, og det er gjennomsnittlig spotpris i det området du tilhører som avgjør hvor mye du kompenseres. De ulike prisområdene kan du lese mer om på Statnett sine sider

Et regneeksempel hentet fra NVE sine sider kan forklare hvordan ordningen slår inn:

Eksempel 1, prisområde med mva - gjennomsnittlig spotpris for januar er 120 øre

For differansen mellom 70 øre og 120 øre får man tilbakebetalt 90% + mva.

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWh

  • Forbruk forrige måned: 3 280 kWh
  • 3 280 kWh * 50 øre/kWh * 90% = 1476 kr + mva

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWh

  • Forbruk forrige måned: 1 336 kWh
  • 1 336 kWh * 50 øre/kWh *90% = 601,2 kr + mva

Eksempel 2, prisområde uten mva - gjennomsnittlig spotpris for januar er 100 øre

For differansen mellon 70 og 100 øre får man tilbakebetalt 80%.

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWh

  • Forbruk desember: 3 280 kWh
  • 3 280 kWh * 30 øre/kWh * 90% = 885,60 kr + mva

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWh

  • Forbruk desember: 1 336 kWh
  • 1 336 kWh * 30 øre/kWh * 90%  = 360,72 kr + mva

For kontinuerlig oppdatert informasjon, inkludert mange typiske spørsmål og svar, anbefaler vi at du leser mer om ordningen på NVE sine nettsider i artikkelen Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Oppdatert 23 august 2022.