Ny kompensasjonsordning fra staten

Fra og med 1. september 2023 endres strømstøtteordningen fra staten

Ordningen som tidligere beregnet strømstøtte ut fra gjennomsnittlig spotpris i ditt område, vil nå beregne strømstøtten basert på spotprisen time for time. Den nye kompensasjonsordningen følger altså strømforbruket ditt tettere enn før. 

Strømstøtten slår inn når spotprisen overstiger 70 øre/kWh eks. mva (87.50 øre/kWh ink. Mva). Da vil staten dekke 90% av strømprisen som overstiger 70 øre eks. mva (87,5 øre ink. mva).  

Strømstøtten baserer seg på ditt strømforbruk og spotprisen time for time i ditt område - i henhold til Nord Pool sin markedspris. Det er altså spotprisen som bestemmer hvor mye du får igjen, ikke strømavtalen din. Dersom du har en fastprisavtale, variabel avtale eller forvaltet avtale vil det fortsatt være spotprisen som avgjør hva du får igjen.  

Hvor mye får man i strømstøtte?

Når spotprisen overstiger 70 øre/kWh eks. mva., vil staten betale 90% av beløpet over denne verdien. Eksempelvis:

En spotpris på 80 øre/kWh (eks. mva) utgjør 9 øre/kWh i støtte.
En spotpris på 100 øre/kWh (eks.mva) utgjør 27 øre/kWh i støtte.
En spotpris på 120 øre/kWh (eks.mva) utgjør 45 øre/kWh i støtte.
En spotpris på 150 øre/kWh (eks.mva utgjør 72 øre/kWh i støtte.

Hvem får strømstøtte?

Strømstøtteordningen gjelder for alle husholdningskunder, sameier og borettslag. Hytter og fritidsboliger er ikke omfattet av ordningen, noe som betyr at man må betale full strømpris for strømforbruk på hytte- og fritidsboliger. 

For å få strømstøtte må boligen være registrert med forbrukskode "husholdning" i Elhub av ditt nettselskap. Er du usikker på hvordan boligen er registrert kan du selv logge inn i Elhub via min side for å sjekke, eller ta kontakt med ditt nettselskap.

Hvor mange kWh dekker strømstøtten?

Kompensasjonsordningen dekker opp til 5 000 kWh per måned per målepunkt.

Hvordan beregnes strømstøtten?

(spotpris – 70) * 0,9 * 1,25

For kunder som er fritatt for mva.:
(spotpris – 70)*0,9

Les mer