Hvor ofte får jeg faktura?

Helgeland Kraft sender ut faktura en gang hver måned.

Strømforbruket får vi vanligvis av ditt nettselskap innen den 10. i hver måned. Dersom vi ikke mottar avlesning eller stipulering fra nettselskapet innen den 20. i hver måned stipulerer vi forbruket selv. Du kan derfor få faktura til forskjellig tidspunkt hver måned. Dersom stipuleringen er for høy eller lav vil dette bli regulert neste gang vi mottar gyldig avlesning.

Kunder med automatiske målere blir ikke stipulert.