Hvor ofte får jeg faktura?

Helgeland Kraft Strøm fakturerer etterskuddsvis og sender ut faktura en gang hver måned, som regel rundt den 10. 

Det kan derimot være årsaker som gjør at faktura sendes ut senere eller at du mottar mer enn én faktura per måned. Hvis du har spørsmål om faktura eller savner faktura - ta kontakt med vårt kundesenter på 751 00 700 eller kundesenter@helgelandkraft.no