Spørsmål og svar - Alle Spørsmål og Svar

Kundeforhold

 • Hvordan endrer jeg opplysningene om meg?

  Hvis du ønsker å endre din kontaktinformasjon i form av e-postadresse eller telefonnummer, kan du selv gjøre dette ved å logge inn appen eller min side. Har du behov for å endre postadresse kan du ta kontakt med vårt kundesenter på 751 00 700 eller kundesenter@helgelandkraft.no. Dersom endringen gjelder anleggsadresse på din måler, må du ta kontakt med ditt nettselskap.

Avtaler og priser

 • Hva er fastpris?

  Fastpris betyr at du betaler samme pris per kWh for strømmen uansett hvordan markedsutviklingen er, omtrent som fastrente. Med fastpris vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen du bruker i hele avtaleperioden, og trenger ikke tenke på hvordan spotprisen endrer seg time for time. Summen på faktura varierer i avtaleperioden kun ut fra hvor mye strøm du har brukt.

 • Kan jeg ta med meg fastprisavtalen når jeg flytter?

  En fastprisavtale er bindende i avtaleperioden. Hos Helgeland Kraft Strøm kan du ta med deg fastprisavtalen dersom du flytter (avtalen følger person, ikke anlegg og adresse). Ta kontakt med oss så ordner vi dette for deg. Hvis du flytter til et annet prisområdet, vil det beregnes ny pris baser på markedspris i strømregionen du flytter til. 

  Dersom avtalen brytes i bindingstiden vil du bli belastet med et kanselleringsgebyr. Gebyret varierer ut fra lengden du har igjen på avtalen og hvor mye strøm du bruker.

 • Har jeg bindingstid på avtalen min?

  De fleste avtalene våre er uten bindingstid. Det er kun våre fastprisavtaler og enkelt kampanje-tilbud fra tidligere som har bindingstid. Du kan selv sjekke om avtalen har bindingstid ved å kontakte oss på 751 00 700 eller kundesenter@helgelandkraft.no. 

  Fastprisavtaler er bindende i perioden du har fastpris. Du vil bli varslet 30 dager før avtalen utgår slik at du har mulighet til å inngå ny avtale dersom du ønsker det. Dersom du ikke velger ny avtale ved utgang av fastprisavtale, går du automatisk over på vårt produkt Variabel Kraft. 

  Hvis du bryter en avtale med bindingstid må du betale et kanselleringsgebyr. Gebyret kan variere ut fra hvilken avtale du har og hvor lang tid du har igjen av bindingstiden. For opplysninger om eventuelt bruddgebyr må du ta kontakt med vår kundeservice. 

 • Hva er elsertifikat?

  Elsertifikat er en statlig avgift som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi. Elsertifikatmarkedet er felles for Norge og Sverige og ble vedtatt av stortinget i 2012. Prisen på elsertifikater kan variere ut fra innkjøpsprisen.

  Alle våre produkter er inkludert elsertifikat med midre noe annet er spesifisert.

 • Hva er forskjellen mellom spot og variabel avtale?

  Spotpris, også kalt innkjøpspris, er den prisen Helgeland Kraft kjøper inn strømmen for på strømbørsen. Spotprisen endrer seg fra time til time og man får derfor med seg alle svingningene i markedet. For de kundene som enda ikke er timesmålte, bruker vi Nord Pool sin månedlige spotpris for det området kunden bor i som grunnlag for fakturering. Dette følger retningslinjer satt av Konkurransetilsynet.

  Med Variabel Kraft har du en fast pris per kWh over en periode, der vi ser på markedsutviklingen og prisprognosene fremover i tid for å sette prisen. Med Variabel Kraft er vi pliktig til å varsle om prisendringer 30 dager før de trer i kraft. Avtalen er litt mer forutsigbar, da du alltid vet prisen i forkant, i motsetning til spotpris som endres hver time og hver dag.

Faktura

 • Er det gebyr på faktura?

  Du får ikke gebyr på faktura om du har eFaktura eller om du mottar din faktura på e-post. Dersom du mottar faktura pr. post vil det påfølge et fakturagebyr på 10 kr eks. mva. / 12,50 kr inkl. mva. 

  Ønsker du å endre utsendelsesmetode for faktura - ta kontakt med vårt kundesenter på 751 00 700 eller kundesenter@helgelandkraft.no.

 • Får jeg nettleie og strøm på samme faktura?

  Kunder som har Linea eller Arva (tidligere Nordlandsnett) som nettleverandør får nettleie og strøm på samme faktura.

  Alle andre kunder får nettleie på egen faktura fra nettleverandør, og strøm på egen faktura fra oss. Vi jobber per i dag med å kunne tilby gjennomfakturering for flere nettområder i Norge, slik at det i fremtiden vil det være mulig å få samlefaktura for flere kunder.

 • Kan jeg utsette betalingen?

  Dersom du ønsker å utsette betalingen av faktura må du kontakte kundesenteret før forfallsdato. Tar du kontakt på forfallsdato eller senere, har vi ingen mulighet til å tilby utsettelse av forfallsdato. 

  Vær oppmerksom på at det tilkommer forsinkelsesrenter på utsatte fakturaer etter gjeldende satser.

 • Hvor leverer jeg måleravlesning

  Alle kunder i Norge er tilbudt automatisk strømmåler, og disse trenger ikke lese av måleren.

  De som ikke har automatisk strømmåler bør sende inn måleravlesing før utgangen av måneden for å få mest mulig riktig måleverdier på faktura. 

  Det er ditt nettselskap som er ansvarlig for å hente inn din måleravlesning, og dersom nettselskapet endrer eller oppdaterer dine måleverdier etter fakturering, vil endringene komme på neste faktura. 

 • Hva gjør jeg hvis strømforbruket mitt er feil?

  Vi henter ditt strømforbruk fra ditt nettselskap daglig via Elhub, uavhengig av om du har automatisk eller stipulert avlesning. Det er ditt nettselskap som er ansvarlig for å hente inn og registrere dine forbruksverdier i Elhub, og dersom verdiene er feil, er det ditt nettselskap du eventuelt må kontakte. Vi som strømleverandør er pliktig til å fakturere i henhold til verdiene som er registrert i Elhub. 

  Dersom ditt nettselskap oppdaterer eller endrer til verdier etter fakturering, vil eventuelle korrigeringer komme på neste faktura. 

Ny faktura

 • Hva gjør jeg med eFaktura?

  Hvis du har en eFaktura-avtale med oss fra før vil den bli automatisk oppdatert med vårt nye kontonummer.

 • Hva gjør jeg med AvtaleGiro?

  Hvis du allerede har AvtaleGiro med oss vil den bli oppdatert automatisk med vårt nye kontonummer.

 • Jeg har betalt den nye fakturaen til gammelt kontonummer. Hva gjør jeg?

  Alle kan gjøre feil. Vi ordner dette for deg. Vi sender deg en påminnelse på SMS om at du må huske riktig kontonummer neste gang.

 • Hva gjør jeg med ubetalte fakturaer produsert før desember?

  Fakturaer med det gamle kontonummeret skal fortsatt betales til det gamle kontonummeret. Det er kun fakturaer produsert fra og med 1. desember som skal betales til det nye kontonummeret.

 • Hva er det nye kontonummeret til Helgeland Kraft Strøm?

  Det nye kontonummeret vårt er 4516.33.92732.

Spørsmål bedrift

 • Hvordan faktureres vi for strømmen?

  For bedrifter som er utenfor Helgeland Kraft sitt nettområde kommer strøm og nettleie på to ulike fakturaer. Bedrifter i Helgeland Kraft sitt nettområde får strøm og nettleie samlet på en faktura. 

  Vi tilbyr både EHF, Avtalegiro og eFaktura på våre avtaler, og enkelte avtaler forutsetter oppretting av eFaktura for å slippe faktureringskostnader. Dette opprettes i bedriften sin nettbank. Det kan også gjøres via min side. 

  Helgeland Kraft fakturerer alle sine kunder månedlig, med 16 dagers betalingsfrist på faktura, hvis ikke annet er avtalt. 

  Dersom du skal utsette betalingen en måned kan dette gjøres via min side så fremt ingenting står utestående hos oss og beløpet på faktura ikke er for høyt. Ta kontakt med kundesenteret dersom du ønsker betalingsutsettelse på over en måned. 

 • Hvordan endrer jeg kontaktopplysningene til bedriften?

  Dersom du ønsker å endre bedriftens kontaktopplysninger i form av e-postadresse eller telefonnummer, kan du selv gjøre dette ved å logge inn på appen eller min side.

  Ved endringer av postadresse, org.nummer eller bedriftens navn må vårt kundesenter kontaktes.

Enova

 • Får vi dekt hele kostnaden i prosjektet?

  Nei, Enova dekker opp til 50 % av merkostnadene til prosjektet. Prosentandelen avhenger av hvilket program det søkes fra. 

 • Passer dette for min bedrift?

  Dersom du er usikker på om dette er noe for din bedrift, kan du ta direkte kontakt med Enova sine rådgivere helt kostnadsfritt på tlf 08049

App

 • Jeg får ikke logget inn i appen

  Helgeland Kraft har lansert ny app og min side der du logger inn med BankID eller kundenummer og engangskode. Dersom du blir bedt om å logge inn med e-post og passord er du trolig på vår gamle løsning som vil avvikles innen kort tid. 

  Opplever du problemer med å logge inn på ny app eller min side,  kan du sende oss en e-post til kundesenter@helgelandkraft.no. 

 • Jeg får ikke opp alle strømmålerne mine

  Når du lager en bruker i appen vil du få oversikt over alle strømmålere som er registrert på ditt personnummer. Hvis noen strømmålere ikke vises står de mest sannsynlig registrert på en annen person eller bedrift. Hvis anlegget er registrert på deg som privatperson og fortsatt ikke vises kan du sende en e-post til kundeservice@helgelandkraft.no

 • Jeg må logge inn i appen hver gang jeg åpner den

  Appen er i stadig utvikling og inntil videre må man logge inn hver gang man åpner appen, men en løsning for å kunne være innlogget hele tiden er like rundt hjørnet.

 • Kan jeg ha appen både på mobil og nettbrett?

  Du kan laste ned appen på både mobil og nettbrett, så lenge disse er Android eller IOS.