Solavtale

En solavtale er for deg som er plusskunde, og produserer din egen strøm

Du får betalt spotpris for det du produserer

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Du kjøper strøm av oss til et valgfritt strømprodukt

  Du selger strøm til oss for spotpris, time for time. 
  Spotpris er i det prisområde hvor anlegget er.

  Produktet Solavtale betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Tillegg for papirfaktura på kr. 49,- pr. faktura. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

  Solavtalen gjelder kun for husholdningskunder.

  Les våre vilkår her.

  Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)