Solavtale

En solavtale er for deg som er plusskunde, og produserer din egen strøm

Du får 1 kr/kwh for det du produserer

 • Prisen på strømmen du bruker er en Espot-avtale

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Du kjøper strøm av oss til Espotpris:

  • Nord-Norge: Timepris + 5,6 øre/kWh
  • Sør-Norge: Timepris + 7 øre/kWh

  Du selger strøm til oss for 1 kr/kWh

  Espot selges til timepris + påslag. Strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av forbrukt timeverdier og områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag.

  Produktet Solavtale betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Tillegg for papirfaktura på kr. 35,- pr. faktura. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

  Solavtalen gjelder kun for husholdningskunder, og inntil 5000/kWh pr. år.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)