Solavtale

En solavtale er for deg som er plusskunde, og produserer din egen strøm

Du får 1 kr/kwh for det du produserer

 • Prisen på strømmen du bruker er en Espot-avtale

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Du kjøper strøm av oss til Espotpris:

  • Nord-Norge: Timepris + 5,6 øre/kWh
  • Sør-Norge: Timepris + 7 øre/kWh

  Du selger strøm til oss for 1 kr/kWh

  Espot selges til timepris + påslag. Strømprisen beregnes etterskuddsvis på grunnlag av forbrukt timeverdier og områdepriser i Nordpool’s spotmarked. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag.

  Produktet Solavtale betinger efaktura-avtale som tegnes i bank/nettbank, eller epostfaktura som bestilles hos Helgeland Kraft. Tillegg for papirfaktura på kr. 35,- pr. faktura. Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel.

  Solavtalen gjelder kun for husholdningskunder og for produksjon inntil 5000 kWh pr. år.

  Les våre vilkår her.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)