Webspot

Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nordpool Spot.

Dette koster Webspot

 • Nord-Norge: Spotpris + 3,5 øre/kWh og kr.0,-/mnd
 • Sør-Norge: Spotpris + 4,38 øre/kWh og kr.0,-/mnd
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Er en spotprisavtale som følger den gjennomsnittlige områdeprisen på Nord Pool Spot.
  I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft.
  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Ved forventet årlig forbuk på større enn 50000 kWh er det produktet Espot som blir brukt. Denne avtalen gjelder ikke næringskunder.

  Produktet webspot betinger efaktura eller epostfaktura. Efaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft. Kunder som ikke har opprettet efaktura/epostfaktura vil få et tillegg på kr 35,- for hver faktura.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

Fastpris 1 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 år

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 3 måneder

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel kraft

Pris følger markedsutviklingen

This is a short intro.
Bestill Les mer

Trygg innkjøpspris

Strøm til innkjøpspris

This is a short intro.
Bestill Les mer

100 % fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100 % fornybar strøm!

This is a short intro.
Bestill Les mer

Espot

Strøm til innkjøpspris

This is a short intro.
Bestill Les mer