Hvor leverer jeg måleravlesning

Alle kunder i Norge er tilbudt automatisk strømmåler, og disse trenger ikke lese av måleren.

De som ikke har automatisk strømmåler bør sende inn måleravlesing for å få mest mulig riktig faktura.

Det er din netteier som er ansvarlig for å hente inn din måleravlesning.