Hvor leverer jeg måleravlesning

Alle kunder i Norge er tilbudt automatisk strømmåler, og disse trenger ikke lese av måleren.

De som ikke har automatisk strømmåler bør sende inn måleravlesing før utgangen av måneden for å få mest mulig riktig måleverdier på faktura. 

Det er ditt nettselskap som er ansvarlig for å hente inn din måleravlesning, og dersom nettselskapet endrer eller oppdaterer dine måleverdier etter fakturering, vil endringene komme på neste faktura.