Hva gjør jeg hvis strømforbruket mitt er feil?

Strømforbruket ditt får vi vanligvis av ditt nettselskap innen den 10. i hver måned. Dersom vi ikke mottar avlesning eller stipulering fra nettselskapet innen den 20. i hver måned stipulerer vi forbruket selv. Dersom stipuleringen er for høy eller lav vil dette bli regulert neste gang vi mottar gyldig avlesning. Husk derfor å lese av måleren ofte.

Kunder med automatiske målere blir ikke stipulert.