Høy spotpris i nord

Vi opplever for tiden økte spotpriser i Nord-Norge. Dette skyldes i hovedsak tørt og kaldt vær og lite vind. 

Les mer her.

Hva gjør jeg hvis strømforbruket mitt er feil?

Strømforbruket får vi av ditt nettselskap hver dag, som virkelig eller stipulert avlesning.

Dersom vi mottar en stipulert avlesning, vil den bli rettet opp når netteier har hentet inn en virkelig avlesning. Dersom stipuleringen er for høy eller lav vil dette bli regulert neste gang vi mottar gyldig avlesning og neste faktura vil inneholde eventuelle korrigeringer.