Hva gjør jeg hvis strømforbruket mitt er feil?

Vi henter ditt strømforbruk fra ditt nettselskap daglig via Elhub, uavhengig av om du har automatisk eller stipulert avlesning. Det er ditt nettselskap som er ansvarlig for å hente inn og registrere dine forbruksverdier i Elhub, og dersom verdiene er feil, er det ditt nettselskap du eventuelt må kontakte. Vi som strømleverandør er pliktig til å fakturere i henhold til verdiene som er registrert i Elhub. 

Dersom ditt nettselskap oppdaterer eller endrer til verdier etter fakturering, vil eventuelle korrigeringer komme på neste faktura.