Får jeg nettleie og strøm på samme faktura?

Kunder som har Helgeland Kraft som nettleverandør får nettleie og strøm på samme faktura. 

Kunder som har en annen nettleverandør får nettleie på en faktura og strøm på en annen faktura.