Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du bruker. Selv om strømmen du får inn i veggen kan komme fra ikke-fornybare kilder, kommer den finansielt fra 100 % fornybar energi. Opprinnelsesgarantier bidrar til å øke etterspørselen etter fornybar energi og er energiens varedeklarasjon.

Her kan du lese mer om opprinnelsesganti fra verdens vakreste vannkraftanlegg, Øvre Forsland.