Våre anlegg

Helgeland Kraft produserer strøm fra 18 kraftverk på Helgeland. For tiden bygger vi to nye anlegg i Rødøy/lurøy. De to i Rødøy/Lurøy bygges i samarbeid med Salten Kraftsamband AS.

Øvre Forsland kraftverk bilde

Øvre Forsland kraftverk

Les mer
Forsyning
1700 husstander
Produksjon
33 GWh
Tosdalen kraftverk bilde

Tosdalen kraftverk

Les mer
Forsyning
2000 husstander
Produksjon
40 GWh
Leiråa kraftverk bilde

Leiråa kraftverk

Les mer
Forsyning
1350 husstander
Produksjon
27 GWh
Bjørnstokk kraftverk bilde

Bjørnstokk kraftverk

Les mer
Forsyning
1230 husstander
Produksjon
24,6 GWh
Tverråa kraftverk bilde

Tverråa kraftverk

Les mer
Forsyning
820 husstander
Produksjon
16 GWh
Storelva kraftverk bilde

Storelva kraftverk

Les mer
Forsyning
1100 husstander
Produksjon
22 GWh
Laksen kraftverk bilde

Laksen kraftverk

Les mer
Forsyning
1000 husstander
Produksjon
20 GWh
Svartvatn kraftverk bilde

Svartvatn kraftverk

Les mer
Forsyning
300 husstander
Produksjon
6 GWh
Sjona kraftverk bilde

Sjona kraftverk

Les mer
Forsyning
11900 husstander
Produksjon
238 GWh
Langfjord kraftverk bilde

Langfjord kraftverk

Les mer
Forsyning
2000 husstander
Produksjon
40 GWh
Kolsvik kraftverk bilde

Kolsvik kraftverk

Les mer
Forsyning
15750 husstander
Produksjon
315 av 630 GWh
Kaldåga kraftverk bilde

Kaldåga kraftverk

Les mer
Forsyning
3400 husstander
Produksjon
68 GWh
Ildgrubfossen kraftverk bilde

Ildgrubfossen kraftverk

Les mer
Forsyning
1500 husstander
Produksjon
30 GWh
Grytåga kraftverk bilde

Grytåga kraftverk

Les mer
Forsyning
12500 husstander
Produksjon
250 GWh
Forsland kraftverk bilde

Forsland kraftverk

Les mer
Forsyning
1350 husstander
Produksjon
27 GWh
Fagervollan kraftverk bilde

Fagervollan kraftverk

Les mer
Forsyning
3250 husstander
Produksjon
65 GWh
Andåsfossen kraftverk bilde

Andåsfossen kraftverk

Les mer
Forsyning
350 husstander
Produksjon
7 GWh
Vassenden kraftverk bilde

Vassenden kraftverk

Les mer
Forsyning
1900 husstander
Produksjon
37 GWh