Solceller

Siden starten av energikrisen i Europa er det få tema som har vært diskutert og snakket mer om enn strøm. 

- Men det er som med bensinprisen, man venner seg raskt til nye situasjoner, ..og priser!

Når vi ser på energikilder som skal bidra til å dekke behovet for økt tilgang på energi, så er solkraft en viktig produskjonskilde av fornybar energi

Når kalenderen runder 01.01.2030 er det kun landbasert vindkraft som er gunstigere å investere i, enn sol. Vel å merke bakkemonterte solanlegg, mens større takflater ligger på samme nivå som vannkraft. (NVE)

 Kostnader for kraftproduksjon 2021 og 2030 - NVE

 

Utviklingen går fort og vilkårene for å installere private solcellepanel begynner å bli veletablert. Enova har gradvis økt støtteordningen til sol, smart strømstyring ol.

Nå skjer det ting for næring, borettslag og solparker også.

Det blir en merkbar endring første oktober i år, med en økning fra 100 KW til 1.000 KW (1 MW) før man blir klassifisert som kraftprodusent, konsesjonspliktig og må følge andre spilleregler.

                 1 MW med sol tilsvarer 1,4 fotballbaner


Solkraft i stor skala er nytt i Norge og det er enda ikke bygd noen store anlegg. Men disse kommer nå, med over 40 bakkemonterte anlegg under utvikling, hvorav flere er til konsesjonbehandling hos NVE.

 

Delingsordningen

Som den heter, og som intrer 1. oktober vil uten tvil være gunstig for alt fra bønder, havbruk, kommuner, borettslag og mange industrier. Samtidig skal man følge med og holde seg oppdatert på hva som skjer og hvordan man må gå frem. Helgeland Kraft og våre samarbeidspartnere tar denne rollen og skal være din sparringspartner. Våre tjenester:

  • Befaring m/ evnt dronefoto
  • Analyser og kalkyler på produksjon
  • Rådgivning
  • Salg, montasje og oppfølgning

Analyse og overslag

En analyse vil vise estimert produksjon på anlegget måned for måned. 

 

 

Faktaboks

  • I dag er det spenningsnivået som bestemmer om solkraft er konsesjonspliktig eller ikke. Anlegg med en spenning over 1.000 volt har konsesjonsplikt.
  • Stortinget har bestemt at vi skal ha 8 TWh med solkraft innen 2030, 5 TWh på næringsområder og andre utbygde arealer og motorveier. (5 % av dagens produksjon)
  • Det er like mange soltimer iløpet av et år alle steder, nord som sør, på jorda. De er bare ujevnt fordelt.
  • Solceller produserer bedre i et kaldere klima, som favoriserer nordlige strøk.
  • 1 MW bakkemontert sol tilsvarer 1,4 fotballbaner
  • På et 300 m2 tak vil man kunne produsere opp mot 282.000 kWh.