Markedsrapport Juni 2023

Store svingninger i strømprisen

Oppdatert: 15.06.23

Vårsmelting i kombinasjon med sol og vind har ført til store variasjoner i strømprisen. Strømkunder har enkelte timer fått betalt for å bruke strøm i vår. 

Etter en vinter med energikrise og til tider veldig høye strømpriser, har prisene på både spot og fastpriser hatt en fallende trend gjennom våren. Spotprisene har blitt påvirket av mye ny kraft fra sol og vind, som har ført til utfordringer for prising av strøm. Dette har medført at enkelte timer har spotpriskunder både i nord og sør fått betalt for å bruke strøm. Samtidig ser vi at gassprisene har nærmet seg normale priser, og også har medført at prisene for perioden framover har falt noe. 

Valuta til besvær:

Den svake kronen har ført til at Euroen har styrket seg mot NOK. Strømmen handles i Euro, slik at mye av nedgangen i strømprisene har blitt spist opp av svekkelsen av norske kroner. Strømmen har blitt nesten 20 % dyrere det siste året bare på grunn av svekkelsen i NOK

Spotpris:

Spotprisen i Norge har vært påvirket av snøsmelting og mye vind gjennom våren, noe som har gitt relativt lave spotpriser. Vi ser nå at spotprisen er på tur oppover igjen inn mot sommeren, og da spesielt i Midt- og Nord-Norge Bakgrunn for at det forventens en økning i strømprisen framover, er lavere nivå i vannmagasiner i nord sammenlignet med fjoråret. I Sør-Norge forventes det en mer flat utvikling, siden det er bedre ressurstilgang til kraft i år.

Prisområde NO4 (Nord-Norge) NO1 (Oslo)
Dagens Spotpris 23,1 øre/kWh 81,9 øre/kWh
Uke 23 18,4 øre/kWh 60,1 øre/kWh
Mai 21,9 øre/kWh 78,6 øre/kWh
2023 38,8 øre/kWh 112,2 øre/kWh

 

Strømprisene framover:

Fastprisene gjennspeiler hvilke forventninger det er til utvikling i strømprisene framover. Etter et 2022 med en energikrise med høye gass, olje og kullpriser, samt stor geopolitisk usikkerhet, har markedet stabilisert seg på et lavere nivå for tiden framover. Det er forstatt høye energipriser på kontinentet, men vesentlig lavere enn i fjor. Fastprisene for 3 år har ligget relativt stabilt på 45-50 øre/kWh i nord og 115-120 øre/kWH i Sør-Norge.

Det finnes både bra og mindre bra tidspunkt å inngå fastprisavtaler på. Om fastprisen har vært bedre enn spotprisen vet man ikke før etter endt periode. Vår anbefaling er å ligge på flytende pris til over sommeren, og vurdere fastpris/kombipris mot høsten. 

Ønsker din bedrift en gjennonmgang på din strømavtale, ta kontakt med våre bedriftsrådgivere.

Helgeland Kraft Strøm

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937