Nye Nettleie tariffer

Fra og med 1. januar 2022  skal det etter planen innføres ny prismodell for nettleie. Endringen er bestemt av myndighetene og gjelder for hele Norge. Formålet er å få jevnet ut forbruket gjennom døgnet, slik at forbrukstoppene blir lavere, og vi får utnyttet strømnettet bedre

Den nye modellen med nye priser på nettleie gjelder for kunder med forbruk opptil 100 000 kWh pr. år. Nettleien vil bestå av et kapasitetsledd, energiledd og offentlige avgifter. Første faktura med den nye prisen kommer i februar og forbruket i januar danner grunnlaget for den..

Hovedforskjellen er at fastdelen du betaler i dag, byttes ut med en kapasitetsdel. Det betyr at de som bruker mye av kapasiteten i strømnettet skal betale mer enn de som bruker mindre av kapasiteten.

Enkelt forklart vil du med den nye nettleien betale mindre dersom du har et jevnt strømforbruk gjennom hele dagen, enn om du bruker det meste av strømmen i løpet av noen få timer på dagen.

I prinsippet skal modellen motivere til å bruke strømmen smartere enn i dag. Teknologien kan hjelpe oss med dette og behov for utbygging av strømnettet vil reduseres, noe som igjen vil gi lavere nettleie og en god samfunnsøkonomi.

«Endringen skal gi incentiver til for eksempel å investere i smarte automatiske løsninger som smarte elbilladere som styrer forbruket ut fra når det er rimeligst for forbrukeren. Med denne endringen i nettleiestrukturen vil smart strømforbruk belønnes, sier tidligere olje- og energiminister Tina Bru»

For kunder på Helgeland kan dere lese om de nye nettleprisene her:

https://www.linea.no/info2/nettleiepriser-2022/

 

Hvis dere ønsker å oversikt over deres effekter, så finner dere disse på «Min Side» eller i app under Forbruk og Dag. Da ser man forbruket pr time, som vil være effekten.

 

Effekt = forbruk pr time