Sammen for en grønn fremtid

Helgeland Kraft er garantisten som gjør det mulig for lokale bedrifter å satse på en miljøvennlig produksjon.

Hele vår forretningsidé er basert på å skape en sirkulær økonomi hvor vi sammen med andre aktører jobber frem et bærekraftig næringsliv, sier markedssjef Ragnhild Johannessen i Nordic Comfort Products (NCP) på Hemnesberget.

NCP lager plaststoler av 100 prosent resirkulert plastavfall fra oppdrettsanlegg på Helgelandskysten. Og det er her den grønne sirkelen begynner:

– Når Kvarøy Fiskeoppdrett satser tungt på en miljølaks, så er det også et sentralt poeng for dem å vise at de har en forsvarlig avfallshåndtering. Derfor er det helt i takt med deres profil at plastavfallet får et nytt liv hos oss, sier Johannessen

VERDIFULL GARANTI

Og når NCP skal støpe miljøvennlige stolseter, foregår dette blant annet ved hjelp av grønn 100% fornybar strøm fra Helgeland Kraft. For å få dette til kjøper selskapet en opprinnelsesgaranti.

Opprinnelsesgaranti sikrer at det produseres like mye fornybar strøm som NCP forbruker, samt at denne produksjonen også kan spesifiseres til en konkret energikilde - for eksempel Øvre Forsland, sier leder for bedriftssalg hos Helgeland Kraft, Lars Andreas Østvik.

Ett av anleggene som i dag produserer fornybar strøm, er Øvre Forsland, som er blitt kåret til verdens vakreste vannkraftanlegg. Dette er igjen tegnet av lokale fagfolk, Stein Hamre Arkitekter på Mo. Noe som viser hvordan samarbeid mellom lokale krefter kan gi uante gevinster.

 

HELGELAND - EN ARENA FOR BÆREKRAFT

Og det er EUs tunge satsing på klima, med 17 definerte mål, som på mange måter har snudd kartet på hodet. Det som før var utkant, har nå blitt det nye sentrum. Hvilket fører til at Helgeland og Hemnesberget er som skapt for å bli arena for bærekraft i årene som kommer.

– På verdensbasis er det en klar trend at grønne selskaper er de som tiltrekker seg flest kunder og potensielle investorer. Da er det et stort poeng for oss på Helgeland å vise at vi har en region som er som skapt for å dyrke frem bærekraftige og grønne verdier, sier Østvik.

INTERNASJONAL SUKSESS

Det kan også NCP skrive under på. Da interiørarkitekten som hadde ansvaret for en større kulturbygg i Praha jaktet på en grønn produsent av stoler, måtte de til Helgeland for å finne den rette leverandøren.

– Dette sikret oss en fin kontrakt og vi jobber nå aktivt for å utvide markedet vårt , i først omgang innen EU, sier Johannessen.

Så har NCP også fått stor drahjelp av stolen S-1500. Med bistand fra Snøhetta laget NCP en ny versjon av klassikeren R45 som ble tegnet av Bendt Winge i 1970. Og S-1500 ble en suksess over natten, hvor bestillingen haglet inn fra utlandet. S’en i navnet står for Snøhetta. 1.500 er antallet gram med resirkulert plastavfall i hver stol.

MODERNE OG MILJØTILPASSET

Helgeland Kraft registrerer en klart økende interesse for grønn fornybar strøm:

– Vi legger stor vekt på en skånsom utbygging som legger til rette for en strømproduksjon som er både moderne og miljøtilpasset. Det er vår jobb å forvalte naturressursene forsvarlig med en stor porsjon respekt, sier leder for bedriftssalg , Lars Andreas Østvik.