Fastprisordning

Etter en lang periode med et meget turbulent strømmarked har regjeringen lagt til rette for at kraftprodusenter skal kunne tilby næringslivet i Norge gunstige fastprisavtaler.

Vi er derfor glade for å nå kunne tilby våre kunder på Helgeland forutsigbarhet med fastavtaler på 3, 5 og 7 år direkte fra vår vannkraftproduksjon! (vi jobber med Statkraft/andre produsenter for å kunne tilby fastavtaler også til våre kunder utenfor Helgeland)


Her presenterer vi våre priser for Helgeland:
- prisene fås på forespørsel
- oppstart 01.08.23
- NB: Begrenset volum tilgjengelig. 

 

Priser
øre pr kWh
Helgeland 3 år 5 år 7 år
Månedsprofil * *

*

Flat profil * * *

 * ta kontakt på kontaktskjema under.

 

Detaljer om fastprisordningen:

 • Priser oppdateres ukentlig hver mandag.
 • Forespørsel om årskontrakter er åpent mellom mandag og torsdag.
 • Det er et begrenset volum tilgjengelig og dermed ingen garanti for om du får hele/deler av forespørselen tegnet.
 • Hver kunde får mulighet til å tegne opp til 80% av sitt volum/årsforbruk.
  Det vil si man blir avregnet i spotmarkedet for resterende volum (Spotpris Bedrift)
 • Tildeling av volum skjer fredag hver uke med oppstart den første i påfølgende måned.
 • Det er mulig å velge mellom Flat profil og definert månedsprofil fra oss. Les mer om dette under. 
 • Fastprisene er inkludert alle påslag, eks mva og el-sert, månedspris er 99 kroner pr målepunkt.

 

Flat profil Månedsprofil
 • Hver time og hver måned får tildelt like mye av avtalt volum.
 • Tilpasset de som har et jevnt forbruk.
 • Over og/eller underforbruk avregnes pr time.
 • Forbruksprofil til en gjennomsnittlig Helgeland Kraft bedriftskunde.
 • Mer forbruk i vintermånedene enn sommermånedene.
 • Over og/eller underforbruk avregnes pr time.

 

 


 

Viktig å vite om fastprisordningen:

Vi tilbyr fastpris på inntil 80% av bedriftens estimerte årsforbruk på oppstartstidspunktet. Resten av forbruket beregnes ut fra spotpris, og vises som over/underforbruk på fakturaen. Dere velger selv hvor stor andel av forbruket dere ønsker å ha fastpris på, opp til maksgrensen på 80 %. 

Før du inngår en fastprisavtale er viktig å huske at selv om prisen er kjent, så er det en del elementer som dere bør ta en risikovurdering rundt: 

 • Ved å tegne fastprisavtale, binder du deg til prisen og hele volumet man sikrer i hele perioden.
 • Blir forbruket reelt mindre enn volumet man sikrer, må man likevel måtte gjøre opp sikret volum.
 • Fastprisavtalen er ikke omsettelig eller endringsbar etter anskaffelse.
 • Ved avregning vil fastprisvolumet per måned fordeles likt mellom alle timer i måneden. Fysisk forbruk som avviker fra avtalt volum i hver enkelt time, vil bli avregnet mot spotpris i det aktuelle målepunktets prisområde, og vises som over- og underforbruk på fakturaen. Det vil si at dersom dere har brukt mer enn det avtalte fastprisvolumet, såkalt overforbruk, blir dette fakturert til gjeldende spotpris. Hvis dere bruker mindre enn fastprisvolumet, såkalt underforbruk, blir differansen mellom fastpris og spotpris for underforbruket lagt til på fakturaen. Dersom spotprisen er lavere enn fastprisen gir dette et pristillegg. Hvis spotprisen er høyere enn fastpris gir det en prisreduksjon.

  

Er du i tvil om dette er riktig for din bedrift, kontakt våre bedriftsrådgivere for rådgivning. Du finner kontaktinfo under bestillingsskjema.

Ønsker du å tegne deg for fastpris bruk vårt skjema her:

Profil
Kontraktslengde
Samtykker

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937