Markedsinformasjon

Det er mange faktorer som spiller inn på strømprisen, og det er vanskelig å spå hvilken strømavtale som er mest gunstig. 

Faktorer som påvirker strømprisen er på kort sikt

  • Hvor mye strøm markedet bruker
  • Hvor mye vann som finnes i kraftverkenes magasiner
  • Hvor mye strøm som leveres fra kjernekraft og vindkraft
  • Råvarepriser på kull, gass og olje
  • Prisen på CO2-kvoter

På lang sikt påvirkes også prisen av

  • Hvordan strømforbruket utvikler seg
  • Hvor mye strøm kraftverkene kan produsere
  • Kapasiteten i strømkablene som importerer og eksporterer strøm til utlandet

Kostnaden for produksjon av strøm varierer med produksjonsmåte. I kraftmarkedet produseres den billigste strømmen først. Når vinterkulda setter inn og forbruket øker må kraftmarkedet hente inn mer energi fra flere kraftkilder. Strøm fra vann, vind, kjernekraft gass og kull koster ikke det samme å produsere og derfor blir ofte den ekstra energien dyrere. Det fører til at strømprisen stiger når etterspørselen stiger.

Været betyr mye for strømprisen i Norden

Det er billigst å produsere strøm med vannkraft og kjernekraft, men det er naturen som bestemmer hvor stor vannkraftproduksjonen kan bli. Når det er mye nedbør, kommer det mer vann i magasinene, og prisen kan holdes lav. Derfor betyr været mye for både produksjonsmengden og strømprisen. Det nordiske kraftmarkedet velger hver dag den billigste måten å skaffe nok strøm til sine innbyggere på.

Vinter og kulde gjør at nedbør kommer ned som snø, og det blir mindre tilsig til magasinene.

Hvilken avtale bør vi velge?

Spotpris og innkjøpspris følger alle svingninger i markedet, omtrent som flytende bankrente. Spotprisen settes av strømmarkedet sin kraftbørs Nord Pool Spot hver eneste time. 

Alle strømselskap i Norge må kjøpe inn strømmen til samme pris på strømbørsen. Forskjellen på strømproduktene fra selskap til selskap er påslaget som kommer i tillegg til innkjøpsprisen. Det lønner seg derfor å lese vilkårene dersom man mottar et tilbud fra en strømleverandør, slik at man er klar over hvilke påslag som kommer i tillegg til strømprisen. 

Fastpris betyr at du binder prisen i det tidsrommet avtalen gjelder for. I en tid hvor markedet styrker seg, altså at strømprisen går opp, vil det være gunstig å inngå fastprisavtale. I perioder hvor markedet svekker seg, altså at prisen går ned, vil det være lurt å velge en spotprisavtale.

Det er vanskelig for oss å anbefale det ene produktet foran det andre. Markedet kan endre seg fort på bakgrunn av faktorer som vi ikke kontrollerer. Dersom det er viktig for deg å ha en forutsigbar pris kan det være lurt å inngå fastpris. 

Enkel forklaring av strøm

Håvard Paulsen er kanskje aller mest kjent som programleder for Barne-TV i NRK, men det er nok også hans tidligere jobb som Regnmakersjef i ENOVAs barnesatsning som gjorde at han var svært aktuell til å spill inn en informasjonsfilm om vannkraft på Helgeland.

Filmen foregår i nåtid og gir et ryddig bilde av hvordan dagens strømproduksjon foregår, samtidig som den trekker paraleller til kraftutbyggingens historie.

Filmen er produsert av Se Nor i samarbeid med animasjonsfirmaet Kindergarten Media AS.