Markedspris Bedrift

Spot Bedrift

Dette koster Markedspris Bedrift

 • Spotpris (Innkjøpspris) + 2 øre/kWh

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Markedspris Bedrift selges til innkjøpspris /Spotpris. Prisen følger prisene på Nordpool time for time. Her kan du se prisene daglig på Nordpool.

   Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft, samt kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning.

  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 1 måneds varsel.

 • El-sertifikat

  Kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning kommer i tillegg. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se våre andre avtaler

Fastpris 1-3 år

Forutsigbar pris i ett eller tre år

This is a short intro.
Kontakt oss Les mer

100 % fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100 % fornybar strøm for din bedrift

This is a short intro.
Bestill Les mer

Kontakt oss

Har du forbruk over 200.000 kWh kan du ta direkte kontakt med oss for et tilbud

This is a short intro.
Kontakt oss Les mer