Spotpris Bedrift

Spot Bedrift - følger spotprisen i markedet

Spotpris (Timespris) + 3,9 øre/kWh + 39 kr/mnd

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

   

  Informasjon ikon

  Avtaletype

  Markedspris Bedrift selges til innkjøpspris/spotpris. Prisen følger prisene på Nordpool time for time. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft, samt kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning.

  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 1 måneds varsel.

   

  Informasjon ikon

  Opprinnelsesgaranti

  For et grønnere valg kan du bestille opprinnelsesgaranti. Ved å kjøpe en slik garanti sikrer man at pengene man betaler for strømmen går direkte til produsenter som lager fornybar energi. Hensikten med opprinnelsesgarantier er å øke etterspørselen etter fornybar energi, og gjøre det mindre lønnsomt for produsenter som bruker ikke-fornybare energikilder. Les mer om opprinnelsesgarantier her.

 • El-sertifikat

  Kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning kommer i tillegg. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se våre andre avtaler

Fastpris 1-3 år

Forutsigbar pris i ett eller tre år

This is a short intro.
Les mer