Markedspris

Strøm til innkjøpspris

Dette koster Markedspris

  • Innkjøpspris + 2 øre/kWh

Avtaledetaljer

  • Produktdetaljer

    Markedspris for bedrift selges til innkjøpspris. Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft, samt kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning.

    Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 1 måneds varsel.

  • El-sertifikat

    Kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning kommer i tillegg. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se våre andre avtaler

Kontakt oss

Har du forbruk over 200.000 kWh kan du ta direkte kontakt med oss for et tilbud

This is a short intro.
Kontakt oss Les mer

100 % fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100 % fornybar strøm for din bedrift

This is a short intro.
Bestill Les mer

Fastpris 1 år

Forutsigbar pris i perioden

This is a short intro.
Bestill Les mer