Spotpris Bedrift

Spot Bedrift - følger spotprisen i markedet

Spotpris (time for time) + 2 øre/kWh

Avtaledetaljer

  • Produktdetaljer

    Markedspris Bedrift selges til innkjøpspris /Spotpris. Prisen følger prisene på Nordpool time for time. Her kan du se prisene daglig på Nordpool.

     Kraftprisen presenteres som èn pris pr. måned på faktura. I tillegg tilkommer avtalt fastbeløp og påslag til Helgeland Kraft, samt kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning.

    Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 1 måneds varsel.

  • El-sertifikat

    Kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning kommer i tillegg. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se våre andre avtaler

Fastpris 1-3 år

Forutsigbar pris i ett eller tre år

This is a short intro.
Les mer

100 % fornybar strøm

Ta et aktivt valg for miljøet, og velg 100 % fornybar strøm for din bedrift

This is a short intro.
Les mer