Strømstøtte bedrift

Regjeringen har kommet med en strømstøtteordning til bedrifter. Vi har summer opp de viktigste punktene for hva som gjelder for strømstøtteordnigen.

Forslag fra Regjeringen 19.09.22

*Bedrifter som mottar tilskudd til strømstøtte, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

*Det etableres en ny søknadsbasert ordning slik at bedrifter kan søke om tilskudd til å investere i strømsparingstiltak. Søknadsordningen skal administreres av Enova. Bedrifter hvor strømkostnadene er minst minst 3 prosent av omsetningen i perioden, kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

*Staten garanterer for 90 prosent av strømlån til bedrifter.

I hvilken periode gjelder ordningen? 

Energitilskuddsordningen gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022.  

_________________

1) Forbedre tilgangen på fastprisavtaler

Endrede skatteregler skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. Målet er at dette skal tre i kraft ved nyttår. (NB! Dette ser ikke ut til at regjeringen klarer å gjennomføre innen nyttår)

Hva kan foretakene få støtte til? 

Bedrifter kan søke om å få dekket deler av strømregningen og om å få dekke deler av investeringskostnaden ved enøk-tiltak.    

2) Energitilskuddsordning

Ny søknadsbasert ordning administrert av Enova. Bedrifter der minst 3 prosent av omsetningen går til strøm, kan søke om tilskudd til å betale regningen og til å investere i energitiltak.

* Bedrifter som gjennomfører energikartlegging, vil kunne få dekket inntil 25 prosent av strømprisen over 70 øre for månedene oktober-november 2022.

* Bedrifter som i tillegg velger å investere i enøktiltak, vil kunne få inntil 45 prosent av strømprisen over 70 øre. I tillegg kommer enøk-støtte på inntil 50 prosent av investeringskostnaden. Dette vil i stor grad dreie seg om tiltak som ikke støttes i dag, som energistyringssystemer, etterisolering og solcellepaneler.

* Bedrifter som mottar tilskudd, kan ikke ta ut utbytte i 2023.

 

3) Lånegarantiordning

Staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømpriser.

Lånegarantiordningen vil åpen i november og vare til utpå våren 2023, forutsett godkjenning fra Esa.

Den øvre grensen for lånebeløp er satt til 50 millioner kroner per foretak/konsern.

Les mer om strømstøtteordninge her