Kundeservice

Hva kan vi hjelpe deg med?

Åpningstider kundesenter:

Mandag - fredag: 08:30 - 15:00

Telefon: 751 00 700

E-post: kundesenter@helgelandkraft.no

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937

Vanlige spørsmål

 • Hvordan faktureres vi for strømmen?

  For bedrifter som er utenfor Helgeland Kraft sitt nettområde kommer strøm og nettleie på to ulike fakturaer. Bedrifter i Helgeland Kraft sitt nettområde får strøm og nettleie samlet på en faktura. 

  Vi tilbyr både EHF, Avtalegiro og eFaktura på våre avtaler, og enkelte avtaler forutsetter oppretting av eFaktura for å slippe faktureringskostnader. Dette opprettes i bedriften sin nettbank. Det kan også gjøres via min side. 

  Helgeland Kraft fakturerer alle sine kunder månedlig, med 16 dagers betalingsfrist på faktura, hvis ikke annet er avtalt. 

  Dersom du skal utsette betalingen en måned kan dette gjøres via min side så fremt ingenting står utestående hos oss og beløpet på faktura ikke er for høyt. Ta kontakt med kundesenteret dersom du ønsker betalingsutsettelse på over en måned. 

 • Hvordan endrer jeg kontaktopplysningene til bedriften?

  Dersom du ønsker å endre bedriftens kontaktopplysninger i form av e-postadresse eller telefonnummer, kan du selv gjøre dette ved å logge inn på appen eller min side.

  Ved endringer av postadresse, org.nummer eller bedriftens navn må vårt kundesenter kontaktes.

 • Hva er fastpris?

  Fastpris betyr at du betaler samme pris per kWh for strømmen uansett hvordan markedsutviklingen er, omtrent som fastrente. Med fastpris vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen du bruker i hele avtaleperioden, og trenger ikke tenke på hvordan spotprisen endrer seg time for time. Summen på faktura varierer i avtaleperioden kun ut fra hvor mye strøm du har brukt.

 • Hva er elsertifikat?

  Elsertifikat er en statlig avgift som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi. Elsertifikatmarkedet er felles for Norge og Sverige og ble vedtatt av stortinget i 2012. Prisen på elsertifikater kan variere ut fra innkjøpsprisen.

  Alle våre produkter er inkludert elsertifikat med midre noe annet er spesifisert.

 • Hva er forskjellen mellom spot og variabel avtale?

  Spotpris, også kalt innkjøpspris, er den prisen Helgeland Kraft kjøper inn strømmen for på strømbørsen. Spotprisen endrer seg fra time til time og man får derfor med seg alle svingningene i markedet. For de kundene som enda ikke er timesmålte, bruker vi Nord Pool sin månedlige spotpris for det området kunden bor i som grunnlag for fakturering. Dette følger retningslinjer satt av Konkurransetilsynet.

  Med Variabel Kraft har du en fast pris per kWh over en periode, der vi ser på markedsutviklingen og prisprognosene fremover i tid for å sette prisen. Med Variabel Kraft er vi pliktig til å varsle om prisendringer 30 dager før de trer i kraft. Avtalen er litt mer forutsigbar, da du alltid vet prisen i forkant, i motsetning til spotpris som endres hver time og hver dag.

 • Hva er et prisområde?

  Strømprisen i Norge er delt inn i 5 prisområder. Vi fakturerer kundene våre ut fra hvilket område måleren står i. 

  Du kan lese mer om prisområder på Statnett sine internettsider. 

 • Hva er opprinnelsesgaranti?

  Opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du bruker. Selv om strømmen du får inn i veggen kan komme fra ikke-fornybare kilder, kommer den finansielt fra 100 % fornybar energi. Opprinnelsesgarantier bidrar til å øke etterspørselen etter fornybar energi og er energiens varedeklarasjon.

  Her kan du lese mer om opprinnelsesganti fra verdens vakreste vannkraftanlegg, Øvre Forsland.