Langfjord kraftverk

Om Langfjord kraftverk

Langfjord kraftverk ligger ved sjøen innerst i Langfjord i Brønnøy kommune.

Langfjord kraftverk ble satt i drift i 1949. I 2005 ble det bygd en helt ny kraftstasjon som erstatning for den gamle.

Regulering

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere magasin tilhørende Langfjord kraftverk:

  • Tettingvatn, laveste vannstand (LRV) 322,00 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 343,00 m.o.h
  • Storvatn, LRV 555,50 m.o.h og HRV 559,00 m.o.h