Grytåga kraftverk

Om Grytåga kraftverk

Grytåga kraftverk ligger i Vefsn kommune.

Kraftverket ble ferdigstilt i 1963 og utnytter vannet fra Grytåvatnet, Finnknevatnet og Hundålvatnet.

Dam Hundålvatn - Fornying 2017

Helgeland Kraft skal rehabilitere dam Hundålvatn for å tilfredstille dagens sikkerhetskrav.

Opplysninger (ulemper i anleggsperioden) vil være:

  • Boring, sprenging, lasting og transport vil forårsake en del støy.
  • Det vil bli etablert varslingssystem.
  • Adkomst for brukere av vegen og adkomst til hytter og vannet vil bli påvirket av anleggsvirksomhet.
  • Høyeste og laveste regulerte vannstand vil ikke bli endret. 

For mer informasjon om rehabilitering av dam Hundålvatn, se vår brosjyre.

Regulering

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere magasin tilhørende Grytåga kraftverk:

  • Hundålvatn, laveste vannstand (LRV) 173,30 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 198,80 m.o.h
  • Grytåvatn, LRV 172,00 m.o.h og HRV 198,00 m.o.h
  • Finnknevatn, LRV 336,00 m.o.h og HRV 353,00 m.o.h
  • Langvatn, LRV 304,00 m.o.h og HRV 312,00 m.o.h