Grytåga kraftverk

Om Grytåga kraftverk

Grytåga kraftverk ligger i Vefsn kommune.

Kraftverket ble ferdigstilt i 1963 og utnytter vannet fra Grytåvatnet, Finnknevatnet og Hundålvatnet.

Fornying av Grytåga kraftverk (2021-2022)

Grytåga kraftverk ble satt i drift i 1963 og siste rehabilitering ble utført i 1994. Tilstanden på kraftverket tilsier at vi må fornye transformator, turbin, generator og rørgata. 

Følgende tiltak skal gjøres:

 • Nye og strørre transformator
 • Oppgradering av generator og turbin
 • Utvendig overflatebehandling av rørgate

Opplysninger (ulemper i anleggsperioden):

 • Grytåga kraftverk vil være ute av drift i anleggsperioden
 • Økt anleggsvirksomhet i Grytåga
 • Aktiviteten medfører at det i perioder blir noe trafikk mellom kai og stasjon, men det skal være muligheter for å komme seg forbi mens aktiviteten pågår
 • Det kan i perioder bli støy i forbindelse med:
  • Bygningsmessige arbeider
  • Riving/demontering av gammel transformator
  • Sandblåsing av rørgate
 • Det kan i perioder være økt bruk av offentlig transport mellom Mosjøen og Hundåla
 • Under flomperioder vil en kunne oppleve regulering av ferdsel på vei til Grytåvatn

Regulering

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere magasin tilhørende Grytåga kraftverk:

 • Hundålvatn, laveste vannstand (LRV) 173,30 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 198,80 m.o.h
 • Grytåvatn, LRV 172,00 m.o.h og HRV 198,00 m.o.h
 • Finnknevatn, LRV 336,00 m.o.h og HRV 353,00 m.o.h
 • Langvatn, LRV 304,00 m.o.h og HRV 312,00 m.o.h