Fagervollan kraftverk

Om Fagervollan kraftverk

Fagervollan kraftverk ligger i Rana kommune, omtrent midtveis mellom Mo i Rana og Nesna.

Kraftverket ble bygd i 1990 og ligger 360 meter inn i fjell. Fagervollan kraftverk utnytter fallet fra Isvatn og Trolldalsvatn. 

Regulering 

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere magasin tilhørende Fagervollan kraftverk:

  • Trolldalsvatn, laveste vannstand (LRV) 438,50 m.o.h og høyeste regulerte vannstand ( HRV) 468,50 m.o.h
  • Isvatn, LRV 530,00 m.o.h og HRV 564,00 m.o.h
  • Rundtuvvatn, LRV 594,00 m.o.h og HRV 595,00 m.o.h
  • Lille Isvatn, LRV 535,00 m.o.h og HRV 536,00 m.o.h