Svartvatn kraftverk

Om Svartvatn kraftverk

Svartvatn kraftverk ligger i Velfjord. Brønnøy kommne.

Svartvatn kraftverk utnytter vatnet som allerede renner forbi på tur ned til Langfjord kraftverk i Langfjord.

Hovedmagasinet til Svartvatn kraftverk er Tettingvatn. Derfra går vatnet via Svartvatnet før det renner ned til inntaksdammen for Langfjord kraftverk.