Kaldåga kraftverk

Om Kaldåga kraftverk

Kaldåga kraftverk ligger i Drevjadalføret i Vefsn kommune. 

Kraftverket ble bygd i 1958 og utnytter ti større og mindre vatn, som ikke har fått andre navn enn tallrekken. Nivatn er det største og dekker en tredjedel av nedbørsfeltet. 

Sommeren 2016 hadde Helgeland Kraft damrehabilitering ved Envatn på Tovenfjellet, les mer om dette i vårt nyhetsbrev.

Utsikten fra Envatnet på Tovenfjellet er upåklagelig. Her ser man rørgaten som leder ned til Kaldåga kraftverk

Regulering 

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere magasin tilhørende Kaldåga kraftverk:

  • Envatn, laveste vannstand (LRV) 663,60 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 674,60 m.o.h
  • Tovatn, LRV 672,90 m.o.h og HRV 686,30 m.o.h
  • Femvatn, LRV 711,80 m.o.h og HRV 730,80 m.o.h
  • Nivatn, LRV 675,00 m.o.h og HRV 681,00 m.o.h