Forsland kraftverk

Om Forsland kraftverk

Forsland kraftverk ligger i Leirfjord kommue.

Kraftverket ble satt i drift mars 2003 og erstattet et gammel kraftverk, Storfossen kraftverk. Det gamle magasinet ble beholdt uendret, og ble kun drevet en tunnel til det nye kraftverket. 

Regulering 

Heleland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere Forsland kraftverk mellom laveste vannstand (LRV) 73,54 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 81,54 m.o.h.