Helgeland Kraft Vannkraft

Om oss

Med vakker vannkraft ønsker Helgeland Kraft å gi vannkraften det omdømme den fortjener

Besøk Øvre Forsland kraftanlegg

Øvre Forsland kraftanlegg er et attraktivt turmål. Turen til anlegget innerst i Forslandsdalen strekker seg totalt over cirka 12 kilometer.

Våre anlegg

Helgeland Kraft produserer, drifter og utvikler bærekraftig energi fra tolv kraftverk på Helgeland. 

Leirfjord Kultiveringsanlegg

Statkraft, Miljødirektoratet og Helgeland Kraft samarbeider om å sette ut fisk i vassdrag.

Vannkraftutbygging

Helgeland Kraft bygger ut to nye kraftverk i samarbeid med Salten Kraftsamband AS gjennom det felleseide selskapet SmiSto Kraft AS.