Andåsfossen kraftverk

Andåsfossen kraftverk ligger ved Skjervavassdraget ca. fem km sør for Mosjøen, Vefsn kommune.

Dagens kraftverk er den tredje generasjonen av kraftverket som er bygd i dette vassdraget. 

Det første kraftverket ble bygd i 1908 og var et viktig bidrag til forsyning av strøm i Mosjøen før andre verdenskrig.

I 1932 ble den andre generasjonen av kraftverket bygd. Da det siste kraftverket sto ferdig ble den andre generasjon av Andåsfossen gitt til Vefsn Museum.