Vassenden kraftverk

Hvordan bygger vi 

Vi ønsker å bygge Vassenden kraftverk slik at kraftverket er tilpasset miljøet. Konstruksjoner på fjellet skal være så lite synlige som mulig. 

I dammer og inntakskonstruksjoner er betong et naturlig byggemateriale på grunn av sin styrke og levetid. Betongkonstruksjoner vil bli forsøkt skjult/dempet med stedlige  masser av jord eller stein der dette er mulig.

Selve kraftverket vil bygges i fjell og dermed ikke være synlig. Det vil heller ikke være støy fra kraftverket.

Ivaretar naturverdiene

 • Vilkår i konsesjon
 • Miljøtilsyn
 • Ingen reguleringsmagasin
 • Ingen synlige kraftlinjer
 • Det vil være vann i Nordelva og Sørelva til enhver tid
 • Flommarkskogen i Vassenden vil fortsatt ha gode vekstvilkår også etter utbyggingen. 

Fremdrift

2017

 • Rigging
 • Framføring av høyspentkabler
 • Start på tunneldrift
 • Bygging av dam/terskel i Nordelva

2018

 • Tunneldrift
 • Boring av sjakter
 • Arbeid med kraftstasjonshall i fjell
 • Montasje av turbin og generator
 • Inntak Nordelva

2019

 • Prøvekjøring av anlegget
 • Arrondering og opprydding
 • Oppstart produksjon - første kvartal

Minstevannslipp

Myndighetene har satt krav til at vi skal slippe vann i Nordelva og Sørelva, til enhver tid. Det er definert hvor mye som skal slippes til forskjellige årstider.