Sjona kraftverk

Om Sjona kraftverk

Sjona kraftverk ligger i Rana kommune.

Kraftverket ble bygd 1973. Kraftverket ble bygd i fjell og utnytter fallet fra Holmvatnet i Holmvassdraget.

Regulering

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere Sjona kraftverk mellom laveste vannstand (LRV) 254,30 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 275,00 m.o.h.