Kolsvik kraftverk

Om Kolsvik kraftverk

Kolsvik kraftverk ligger ved Tosenfjorden, Bindal kommune,

Kraftverket er eid av Åbjørakraft (Helgeland Kraft og NTE Energi 50% hver)

Kolsvik kraftverk ble bygd i 1979. Kraftverket ligger i fjell og utnytter fallet fra Øvre Kalvvatn, Ringvatn og Kalvvatn 740.

Regulering 

Åbjørakraft ( Helgeland Kraft og NTE Energi) har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere magasiner tilhørende Kolsvik kraftverk:

  • Øvre Kalvvatn, laveste vannstand (LRV) 484,00 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 519,00 m.o.h
  • Kalvvatn 740, LRV 730,00 m.o.h og HRV 741,00 m.o.h
  • Øvre Ringvatn, LRV 608,60 m.o.h og HRV 613,60 m.o.h
  • Nedre Ringvatn, LRV 594,50 m.o.h og HRV 597,00 m.o.h
  • Kaldklavdalsvatn, LRV 560,00 m.o.h og HRV 561,00 m.o.h
  • Nilsinetjern, LRV 515,30 m.o.h og HRV 521,00 m.o.h

Minstevannføring

Etter krav i konsesjon har Kolsvik kraftverk krav til minstevannslipp.

I perioden 1. juli til 15. september skal vannføringen i Åelva, sålangt som mulig, ikke underskride 7 m3/s målt ved utløpet av Åbjøravatn.

Minstevannføring pålegges konsesjonæren gjennom vilkår i konsesjon. Størrelsen på minstevannføringsslippet fastsettes av offentlige myndigheter ut fra forholdene i det akutelle vassdraget og behovet for vann til ulike årstider.

Kilde: NVE