Laksen kraftverk

Om Laksen kraftverk 

Laksen kraftverk ligger i Vefsn kommune.

Laksen kraftverk utnytter fallet mellom Laksen og Grytåvatnet med en fallhøyde på ca. 80 meter. 

Området er fra før regulert ( Grytåga kraftverk) ved Grytåvatnet, Hundålvatnet og Finnknevatnet. 

Regulering

Helgeland Kraft har tilltatelse fra offentlige myndigheter til å regulere Laksen mellom laveste vannstand (LRV) 274,9 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 277,9 m.o.h.

Minstevannføring

Etter krav i konsesjon har Laksen kraftverk krav til minstevannslipp.

I perioden 1. juni til 15. oktober slippes det 150 l/s i elva, 16. oktober til 31. mai slippes det 50 l/s.  

Minstevannføring pålegges konsesjonæren gjennom vilkår i konsesjon. Størrelsen på minstevannføringsslippet fastsettes av offentlige myndigheter ut fra forholdene i det akutelle vassdraget og behovet for vann til ulike årstider. 

Kilde: NVE