Ildgrubfossen kraftverk

Om Ildgrubfossen kraftverk

Ildgrubfossen kraftverk ligger ved Tverrelva ca. 10 km nordøst for Mo i Rana, Rana kommune.

Kraftverket er det eldste kraftverket Helgeland Kraft fortsatt har i drift.

Hovedmagasinet til Ildgrubfossen kraftverk er Raudvatnet. Det er mange hytter rundt dette vannet og mellomriksveien til Sverige går langs vatnet. Raudvatnet er derfor lite regulert.

Regulering

Helgeland Kraft har tillatelse fra offentlige myndigheter til å regulere magasiner tilhørende Ildgrubfossen kraftverk:

  •  Rauvatn, laveste vannstand (LRV) 487,25 m.o.h og høyeste regulerte vannstand (HRV) 489,05 m.o.h
  • Usikten (inntaket), LRV 324,00 m.o.h og HRV 326,00 m.o.h