Hvorfor bør vi kjøpe opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier er frivillig for kunden å kjøpe, men gir kundene en mulighet til å gi signaler om hvordan man ønsker at kraftproduksjonen skal være i fremtidens fornybarsamfunn. Flere og flere aktører krever at sine leverandører har en ren verdikjede, og fornybar energi bidrar til dette.