Høy spotpris i nord

Vi opplever for tiden økte spotpriser i Nord-Norge. Dette skyldes i hovedsak tørt og kaldt vær og lite vind. 

Les mer her.

Hvordan kan jeg bruke dette i vår markedsføring?

Med opprinnelsesgaranti fra Helgeland Kraft får du tilgang til materiell og bilder du kan bruke i din kommunikasjon med kunder. Vis at din bedrift er med på det grønne skiftet, og at dere tar et aktivt valg for miljøet!