Hvordan kan jeg bruke dette i vår markedsføring?

Med opprinnelsesgaranti fra Helgeland Kraft får du tilgang til materiell og bilder du kan bruke i din kommunikasjon med kunder. Vis at din bedrift er med på det grønne skiftet, og at dere tar et aktivt valg for miljøet!