Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Du kan lese mer om opprinnelsesgarantier på NVE sine nettsider. Her finner du også NVE's varedeklarasjon for strøm 

På Energi Norge sine nettsider finner du bransjenormen for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler. Helgeland Kraft bekrefter her at vi følger denne normen.