Hva er opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgaranti sikrer at det blir produsert like mye fornybar energi som du bruker. Opprinnelsesgarantier bidrar til å øke etterspørselen etter fornybar energi og er energiens varedeklarasjon.