Høy spotpris i nord

Vi opplever for tiden økte spotpriser i Nord-Norge. Dette skyldes i hovedsak tørt og kaldt vær og lite vind. 

Les mer her.

Får vi dekt hele kostnaden i prosjektet?

Nei, Enova dekker opp til 50 % av merkostnadene til prosjektet. Prosentandelen avhenger av hvilket program det søkes fra.