Forsinket faktura

Enkelte av våre kunder har dessverre ikke mottatt faktura for april. Vi jobber med å få sendt ut disse fortløpende - beklager forsinkelsen! 😊 

Får vi dekt hele kostnaden i prosjektet?

Nei, Enova dekker opp til 50 % av merkostnadene til prosjektet. Prosentandelen avhenger av hvilket program det søkes fra.