Får vi dekt hele kostnaden i prosjektet?

Nei, Enova dekker opp til 50 % av merkostnadene til prosjektet. Prosentandelen avhenger av hvilket program det søkes fra.