Hva er fastpris?

Fastpris betyr at du betaler samme pris for strømmen uansett hvordan markedsutviklingen er, omtrent som fastrente. Med fastpris vet du på forhånd hvor mye du skal betale for strømmen du bruker i hele avtaleperioden.

Summen på faktura varierer i avtaleperioden kun ut fra hvor mye strøm du har brukt.