Hva er elsertifikat?

Elsertifikat er en statlig avgift som skal bidra til økt produksjon av fornybar energi. Elsertifikatmarkedet er felles for Norge og Sverige og ble vedtatt av stortinget i 2012. Prisen på elsertifikater kan variere ut fra innkjøpsprisen.

Alle våre produkter er inkludert elsertifikat med midre noe annet er spesifisert.