Høy spotpris i nord

Vi opplever for tiden økte spotpriser i Nord-Norge. Dette skyldes i hovedsak tørt og kaldt vær og lite vind. 

Les mer her.

Webspot

Spotprisavtale som følger timeprisen

Dette koster Webspot

 • Nord-Norge (NO4): Timepris + 3,7 øre/kWh.
 • Sør-Norge (NO1,2,3 og 5): Timepris + 4,63 øre/kWh.
 • Husholdningskunder i Nord-Norge er fritatt for mva.

Avtaledetaljer

 • Produktdetaljer

  Er en spotprisavtale som følger timeprisen i området der du bor.
  I tillegg tilkommer påslag til Helgeland Kraft.
  Avtalen løper til den blir sagt opp, og begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel. Ved forventet årlig forbuk på større enn 50 000 kWh er det produktet Espot som blir brukt. Denne avtalen gjelder ikke næringskunder. Vi garanterer samme påslag i 12 måneder fra avtaleinngåelsen.

  Produktet webspot betinger efaktura eller epostfaktura og kan kun bestilles via denne siden. Efaktura-avtale tegnes i bank/nettbank, og epostfaktura bestilles hos Helgeland Kraft. Tillegg for papirfaktura på kr. 35,- u/mva eller kr.43,75 m/mva.

  Les våre vilkår her.

  Sammenlign strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

 • El-sertifikat

  Alle priser og påslag er inkludert kostnad ved obligatorisk elsertifikatordning. For mer informasjon, se websidene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Ikke helt bestemt deg?

Se alle våre strømavtaler

Fastpris 3 år Nord-Norge

For deg som ønsker en forutsigbar pris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Variabel Kraft

Pris følger markedsutviklingen. Selges nå kun til husholdningskunder i NO3 og NO4.

This is a short intro.
Bestill Nord-Norge Les mer

Espot

Strøm til timepris

This is a short intro.
Bestill Les mer

Solavtale

En solavtale er for deg som er plusskunde, og produserer din egen strøm

This is a short intro.
Bestill Les mer