Markedsrapport Juni 2024

Snøsmelting gir lave spotpriser, men lite vann i vannmagasienen kan gi en spennende høst

Oppdatert: 14.06.24. 

Snøsmelting og varmt vær har gitt fallende spotpriser gjennom våren. I mai måned så vi lave Spotpriser både nord og sør i landet. Gjennomsnittlig spotpris ble 21,8 øre/kWh i Nord-Norge (NO4), mens i Sør-Norge (NO1) endte spotprisen på 37,8 øre/kWh i mai. Vi forventer relativt stabilt lave spotpriser gjennom sommeren, men værutviklingen og mengden med nedbør vil være styrende for den videre utviklingen.

I Nord-Norge har det vært en tørr vinter og vår, noe som gjør at magasinfyllingen i vannmagasinene er på historisk lavt nivå. Vannprodusentene i nord håper på en våt høst for å kunne gå inn i en ny vinter med normal fyllingsgrad. I sør er vannmagasinene på normale nivå. Hvis det tørre værtrenden fortsetter vil faren for høye spotpriser til høsten og vinteren være stor. 

Periode            

NO 4 Nord-Norge

NO1 Oslo

Dagens Spotpris

38,9 øre/kWh

43,4 øre/kWh

Uke 24

35,4 øre/kWh

52,8 øre/kWh

Mai

21,8 øre/kWh

 37,8 øre/kWh

2024

40,8 øre/kWh

62,9 øre/kWh

Tabell: Gjennomsnitlig Spotpris

 

Strømprisene framover:

Fastprisene har hatt en motsatt kurve i forhold til spotprisene. Terminprisene for årene framover har hatt en stigende trend de siste månedene. Bakgrunnen for forventinger om høyere priser, er en økning i gass og CO2 priser på kontinentet. 

For de som ønsker forutsigbarhet i tiden framover, kan det være et godt tidspunkt å sikre hele eller deler av sitt forbruk på fastpris. Sjekk vårt tilbud på fastpriser i dag her.

 

Ønsker din bedrift en gjennonmgang på din strømavtale eller tilbud på fastpriser, så ta kontakt med våre hyggelige bedriftsrådgivere.

Hilsen,

Helgeland Kraft Strøm

Ta kontakt

Ønsker du en gjennomgang eller tilbud til din bedrift, ta kontakt med oss.

Lars-Andreas Østvik
Leder bedriftssalg
901 99 976
Sondre Kastnes
Bedriftsrådgiver
417 41 937